Hyödyllistä tietoa asunnon ostajalle

Rakennusteollisuus RT

Patria-Rakennus Oy on Rakennusteollisuus RT Ry:n jäsenyritys

RAKENNUSTEOLLISUUS RT RY on rakennusteollisuuden etujärjestö.

Rakennusteollisuus RT toimii talonrakennusteollisuuden, rakennustuoteteollisuuden, infran, pintatoimialojen ja teknillisen urakoinnin järjestöjen keskusjärjestönä. Rakennusteollisuus RT:n tärkeimpiin tehtäviin kuuluu valvoa ja edistää jäsenyritystensä etuja työmarkkina- ja elinkeinopoliittisissa asioissa. Se tekee aloitteita ja esityksiä sekä osallistuu työehtosopimusneuvotteluihin ja alaa koskevan lainsäädännön ja määräysten valmisteluun.

Rakennusteollisuus RT on aktiivisesti ja pitkäjänteisesti edistänyt muun muassa harmaan talouden torjuntaa ja työturvallisuutta koko toimialalla. Alan yleisten sopimusehtojen ja menettelytapojen kehittäminen kuuluu sen perustehtäviin.

Rakennusteollisuus RT on myös koonnut uuden asunnon hankintaa suunnittelevalle ”Uuden asunnon kauppa,  ostajan opas” sekä ”Uuden asunnon laatu, rakennustekniikka” -oppaat, joissa on asunnon hankintaan liittyvää hyödyllistä tietoa.

RALA-pätevyys

Patria-Rakennus Oy on Rakentamisen Laatu RALA Ry:n jäsen

Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen perustama toimija, jonka tavoitteena on parantaa rakentamisen laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. RALA kerää ja ylläpitää tiedon alan yrityksistä, arvioi niitä ja antaa pätevyyksiä ja luokituksia. RALA-pätevyys on todistus yrityksen vastuullisesta, luotettavasta ja ammattitaitoisesta toiminnasta. Pätevyyden myöntää riippumaton arviointilautakunta.

Luotettava kumppani

Patria-Rakennus Oy on Suomen Tilaajavastuu Oy:n jäsen

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Lisäksi se velvoittaa yritykset varmistamaan, että niiden kanssa
vuokratyötä ja alihankintasopimuksia tekevät yritykset täyttävät omalta osaltaan lakisääteiset velvoitteensa.

kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta

Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille tulee erimielisyyksiä, joita ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, laki kuluttajariitalautakunnasta mahdollistaa asunnon kauppaan liittyvien asioiden käsittelyn kuluttajariitalautakunnassa.

Kiinteistöliitto

Kiinteistöliitto

Kiinteistöliiton sivuilla on myös hyödyllistä tietoa asunto-osakeyhtiöistä ja taloyhtiöiden toiminnasta.